Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

TIVIAn julkaisut

TIVIAn julkaisut

TIVIA tekee tutkimuksia sekä yksin että eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Säännönmukaisesti toistuvat tutkimukset ovat viime vuosina kohdistuneet tietotekniikka-alan yleisiin näkymiin sekä it-ammattilaisten työmarkkinoihin, työtehtäviin ja palkkakehitykseen. Kertaluontoisina katsauksina on selvitetty mm. ohjelmistoalan näkymiä sekä kunnallisvaaliehdokkaiden näkemyksiä kuntien tietotekniikkaan liittyvistä kysymyksistä.

PIDÄ OSAAMISESI AJAN TASALLA

OSALLISTUMALLA LAATUKOULUTUKSIIMME!