Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Palkkatutkimus / IT-ura-tutkimus

TIVIA suorittaa vuoden välein perinteisen palkka- eli IT-ura-tutkimuksen, jossa tutkitaan TIVIA-yhteisön henkilöjäsenille kohdistetun kyselyn avulla mm. alan palkkakehitystä, ammattilaisten urakehitystä ja työtyytyväisyyttä.

IT-ura-tutkimus 2018

Nopeasti kehittyvä ja laajentuva IT-ala tarjoaa monipuolisia haasteita alalla työskenteleville. Alan hyvät ansiot, palkkatasa-arvo, haastavat työtehtävät ja mahdollisuudet kehittymiseen pitävät alan ammattilaiset tyytyväisenä työhönsä selviää TIVIAn juuri julkaistusta IT-uratutkimuksesta.

Tilaa tutkimusraportti sähköpostiisi (vain jäsenille)

Tutkimusraportin tiivistelmä

Tiedote 15.6.2018

IT-ura-tutkimus 2015

IT-alan palkkakehitys kääntyi 2015 hienoiseen laskuun. Samanaikaisesti tuloerot alalla ovat kasvaneet. Töitä tehtiin aiempaa enemmän, mutta koulutusta saatiin aiempaa vähemmän. Ihmiset ovat kuitenkin keskimäärin tyytyväisiä työhönsä. Miesten ja naisten palkkojen ero on lähes poistunut.

Tutkimusraportti – IT-ura-tutkimus 2015

Lehdistötiedote 19.2.2016

Suomessa IT-alan palkkaus on tasa-arvoista 20.4.2016

IT-ura-tutkimus 2014

Tutkimuksen aineiston perusteella tieto- ja viestintätekniikan aloilla palkat ovat nousseet keskimääräistä enemmän. Myös IT-alan palkkojen tasa-arvoisuus on säilynyt.

Tutkimusraportti - IT-ura-tutkimus 2014

Lehdistötiedote 2.12.2014

IT-ura-tutkimus 2013

Vuoden 2013 tutkimus antaa IT-ammattilaisten arjesta kuvan, joka keskiarvojen tasolla poikkeaa edellisistä vuosista vähemmän kuin vuoden mittaan kuullut synkät talousuutiset olisivat antaneet aiheen odottaa. Palkatkin ovat jatkaneet nousuaan, tosin nousuvauhti on hidastunut merkittävästi aikaisemmista vuosista.

Tutkimusraportti - IT-ura-tutkimus 2013

Lehdistötiedote 13.9.2013

IT-ura-tutkimus 2012

Vuoden 2012 tutkimuksen odotettiin näyttävän merkkejä taloustilanteen kiristymisestä ja paljon julkisuutta saaneista IT-alan vaikeuksista. Keskiarvojen tasolla tilanne näyttää kuitenkin hyvin samanlaiselta kuin vuotta aikaisemmin. Monet sanalliset kommentit kyllä kertovat ilmapiirin kiristymisestä työpaikoilla.

Tutkimusraportti - IT-ura-tutkimus 2012

IT-ura-tutkimus 2011

Tietotekniikan liiton (nyk. TIVIA) perinteinen palkkatutkimus suoritettiin keväällä 2011 yhteistyökumppanina Tietoviikko. Palkkatutkimusta on toistettu 1–2 vuoden välein ja tuloksista on saatavissa vertailukelpoisia tietoja vuosilta 2005–2011.

Tutkimusraportti - IT-ura-tutkimus 2011

 

Tutkimusraportti - IT-ura-tutkimus 2009

Tutkimusraportti - IT-ura-tutkimus 2008

Tutkimusraportti - IT-ura-tutkimus 2005