Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Avoin data ja kasvuyrittäjät vuoden vaikuttajia

Lehdistötiedote 21.3.2012

Avoin data ja kasvuyrittäjät vuoden vaikuttajia

Tietotekniikan liitto valitsi vuoden 2011 tietotekniikkavaikuttajaksi avoimen datan puolesta pitkään työskennelleen Antti Rainion Maanmittauslaitokselta. Vuoden tietotekniikkatuotteeksi valittiin puolestaan kolme vuotta sitten perustettu startup-yrityksiä tukeva Aaltoes-yhteisö.

”Vuoden tietotekniikkavaikuttajaksi valittu Antti Rainio on tehnyt pitkään työtä avoimen datan käytön edistämiseksi”, Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja Robert Serén perustelee.  Startup-yrityksiä tukevaa Aaltoes-yhteisöä kiitetään perusteluissa erityisesti kasvuyrittäjyyden esille nostamisesta julkisessa keskustelussa. ”Yhteisö on onnistunut hyvin profiloimaan kasvuyrittäjyyttä houkuttelevana vaihtoehtona nuorille opiskelijoille”, Serén toteaa.

Paikkatietoa yleiseen käyttöön

Rainio valmistui vuonna 1984 Teknillisestä korkeakoulusta ja on työskennellyt lähes koko uransa ajan paikkatiedon parissa. Merkittävä vaihe saavutetaan tulevana vappuna, kun Maanmittauslaitos avaa maastotietonsa vapaasti hyödynnettäviksi myös kaupalliseen käyttöön.

Karttojen ja ilmakuvien käyttöoikeus tulee pääosin maksuton ja käyttäjille kustannuksia syntyy vain suurempien tietomassojen luovutuksesta. ”Julkisen sektorin tietovarantojen avaaminen edesauttaa uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden syntyä. Siksi tiedon pitää olla mahdollisimman laajasti käytettävissä”, Rainio toteaa.

”Valmistumiseni jälkeen lähdin mukaan projektiin, joka tähtäsi eri viranomaisten tuottaman karttatiedon ja paikkatiedon yhteiskäyttöön”, nykyisin Maamittauslaitoksen johtavana asiantuntijana toimiva Rainio kertoo. Projektin tuloksena perustettiin Paikkatietokeskus, jonka johtajaksi Rainio nimitettiin.

Rainio siirtyi vuonna 1995 valtionvarainministeriön tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan pääsihteeriksi.  ”Neuvottelukunnan ensimmäisenä toimeksiantona oli selvittää, miten julkisen sektorin tuottamaa tietoa voitaisiin entistä laajemmin hyödyntää yhteiskunnassa. Tätä työtä jatkoin Sitrassa kansallisen tietoyhteiskuntastrategian uudistamisprojektissa.” 

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti julkisen datan saatavuutta selvittävän työryhmän vuonna 2009. Ryhmän valmisteleman valtioneuvoston periaatepäätöksen keskeiset tavoitteet kirjattiin kesäkuussa 2011 Kataisen hallitusohjelmaan. Pilottikohteeksi julkisen datan avaamisesta valittiin Maanmittauslaitoksen paikka- ja karttatiedot.

Yhteisö kannustaa yrittämään

Vuoden tietotekniikkatuotteeksi on tänä vuonna valittu Aaltoes-yhteisö. Keski-iältään 25-vuotiaista opiskelijoista ja vasta valmistuneista koostuva yhteisö on keskittynyt startup-yritysten tukemiseen. Jäsenet haluavat nähdä Suomessa entistä enemmän kunnianhimoisia kasvuyrityksiä.

”TTL ry:n antama kunniamaininta on ensimmäinen laatuaan Aaltoesille, ja nimitys tuntuu hienolta”, toteaa Miki Kuusi, Aaltoes-järjestön viime vuoden puheenjohtaja. Aaltoes aloitti toimintansa virallisesti vuonna 2009. Idea startup-yrityksiä kannustavasta toiminnasta syntyi vuoden 2008 aikana, kun joukko silloisen Helsingin Kauppakorkeakoulun opiskelijoita vieraili Yhdysvaltojen huippuyliopistoissa tutkimassa, kuinka näissä kannustetaan opiskelijoita yrittäjiksi.

”Suomen ilmapiiri ja taantuman vaikutukset saivat matkalla olleet opiskelijat ajattelemaan toimintaa tutkimusta pidemmälle. He eivät halunneet nähdä Suomea yhden yrityksen maana, jossa esimerkiksi Nokian ongelmat vaikuttavat koko maan talouteen”, toimintaan matkan jälkeen mukaan tullut Mikko Kuusi kertoo. Aaltoesin tavoitteeksi asetettiin startup-yritysten tukeminen niiden alkuvaiheessa sekä auttaa niitä kasvamaan paitsi Suomessa, ja myös kansainvälisesti.

Aaltoesin startup-yritysten painopiste on ICT-alalla ja kasvuhakuisissa yrityksissä. ICT-sektorin lisäksi mukana on design-tuotteisiin keskittyviä yrityksiä.  Aaltoesin järjestämät tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Toimintaan kuuluvat muun muassa yrittäjien ja tulevien yrittäjien sparraus, koulutus mediayhteyksissä ja opastaminen resurssien hankinnassa. Toiminnassaan jo menestyneille yrittäjille tarjotaan mahdollisuuksia päästä tilaisuuksiin puhujiksi. Toimintaa on myös räätälöity eri vaiheissa olevien ja tarpeita omaavien startup-yritysten mukaan. 

Esimerkkinä voi mainita Startup Saunan, joka on tarkoitettu jo hieman pidemmälle edenneille yrityksille. ”Startup Saunassa on mukana yrityksiä Suomesta, Pohjois-Euroopasta, Baltiasta sekä Venäjältä. Viime vuonna Saunaan haki mukaan yhteensä yli kolmesataa yritystä, joista Startup Saunaan valittiin hakemusten perusteella mukaan kahdeksantoista.”

Yhteisön toimintaa pyöritetään ensisijaisesti vapaaehtoisvoimin. Aaltoesin tukijoihin kuuluvat toiminnan toisena vuonna mukaan tulleen Aalto-yliopiston lisäksi esimerkiksi TEKES ja Wihurin rahasto.  

Lisätietoja:
Robert Serén, toiminnanjohtaja, Tietotekniikan liitto, robert.seren@ttlry.fi, 0400-446 300

Tietotekniikan liitto, TTL, on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka koostuu lähes 30 alueellisesta yhdistyksestä, teemayhdistyksestä tai opiskelijayhdistyksestä. Liittoyhteisön jäseninä on 15.000 alan ammattilaista ja yli 500 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota. TTL:n tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. www.ttlry.fi

Vuoden tuotteen ja vaikuttajan valitsivat TTL:n hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja Esa Korvenmaa sekä jäsenet Marco Halén, Pete Nieminen, Markku Turunen, Marjo-Riitta Bruun, Jyrki Kasvi, Aki Antman, Katariina Laakkonen, Mitro Kivinen. Vuoden tietotekniikkatuote on valittu vuodesta 1986 ja tietotekniikkavaikuttaja vuodesta 1987 alkaen. Vuosi sitten vuoden vaikuttajaksi valittiin Soprano Alliance Brainin johtajana toimiva Taneli Tikka ja tuotteeksi Rovion Angry Birds.
 

Artikkelilaji: