Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Sitran Mikko Kosonen vuoden 2009 tietotekniikkavaikuttajaksi, Nokian Maemo tietotekniikkatuotteeksi

Lehdistötiedote 31.3.2010

Sitran Mikko Kosonen vuoden 2009 tietotekniikkavaikuttajaksi, Nokian Maemo tietotekniikkatuotteeksi

Tietotekniikan liitto valitsi vuoden 2009 tietotekniikkavaikuttajaksi Sitran yliasiamies Mikko Kososen. Vuoden tietotekniikkatuotteeksi valittiin Nokian Maemo-kehitysalusta. Kosonen on avoimien ohjelmistojen ja standardien puolestapuhuja ja Maemo kiinnostava esimerkki niiden toteutuksesta. Sitran  yliasiamies Mikko Kosonen on nostanut voimakkaasti esiin julkisen sektorin tietojärjestelmien kehittämistarpeet. Sitra on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on virtaviivaistaa kuntien ja kuntayhtyminen prosesseja ja sirpaleisia järjestelmiä yhteisten kuntien palvelukeskusten avulla. Hajanaisten  järjestelmien keskittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen tuo Sitran laskelmien mukaan kuntasektorille usean miljardin euron säästöt vuosien 2010–2015 välillä. Kosonen on myös aktiivinen avoimien ohjelmistojen ja -standardien puolestapuhuja. ”Mikko Kosonen on pitkän linjan tietotekniikkavaiku
ttaja, ja Sitran yliasiamiehenä hän on tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen tietoyhteiskunnan puolesta. Kososen käynnistämä kuntien tietojärjestelmien kehittäminen on tärkeä edistysaskel. Hän on myös korostanut tiedon ja tietojärjestelmien avoimuuden merkitystä ja auttanut asennevaikuttajan  roolissaan hälventämään niihin liittyviä ennakkoluuloja niin kunnissa kuin yrityksissäkin”, sanoo Robert Serén, Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja

Avoimuutta mobiilikehitykseen

Nokian Linux-pohjainen Maemo-kehitysalusta mobiilitietokoneille valittiin Tietotekniikan liiton vuoden tuotteeksi. Tuore esimerkki Maemo-pohjaisesta laitteesta on Nokia N900 -mobiilitietokone. Vastikään julkistetussa Nokian ja Intelin hankkeessa Maemo ja Intelin kehittämä Moblin yhdistetään uudeksi MeeGo-nimiseksi käyttöjärjestelmäksi, jota hyödynnetään mobiililaitteista autojen viihdejärjestelmiin. ”Maemo perustuu avoimeen lähdekoodiin, ja se on luonut ympärilleen aktiivisen kehittäjäyhteisön sekä merkittävän määrän kehitysprojekteja. Nokian ja Intelin yhteistyö avaa entistä enemmän mahdollisuuksia sekä kehittäjille että laitteiden käyttäjille. Avoimuus edistää innovaatioita ja Nokian Maemo näyttää tässä loistavaa esimerkkiä”, Serén sanoo. Tietotekniikan liitto on valinnut vuoden tietotekniikkavaikuttajan ja -tuotteen jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Palkinnot myönnetään vuosittain tunnustuksena tietotekniikkaan liittyvästä ansioituneisuudesta.

Lisätietoja:
Robert Serén, toiminnanjohtaja, Tietotekniikan liitto, robert.seren@ttlry.fi, puh. 0400 446 300

Tietotekniikan liitto, TTL, on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka koostuu lähes 30 alueellisesta yhdistyksestä, teemayhdistyksestä tai opiskelijayhdistyksestä. Liittoyhteisön jäseninä on 18 000 alan ammattilaista ja yli 600 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota. TTL:n tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. www.ttlry.fi

Artikkelilaji: