Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Opinnäytetyöstä palkitaan – osallistu ja voita!

TIVIA-yhteisö palkitsee vuosittain parhaista opinnäytetöistä sekä jakaa tunnustuspalkintoja. Kilpailuja järjestävät yhdistykset, joiden tavoitteena on kehittää alan yritysten toimintaa ja antaa opiskelijoille mahdollisuus päästä mukaan yrityksen toimintaan, konkreettisen projektin avulla sekä edistää yhdistyksen, opiskelijan sekä yrityksen keskinäistä vuorovaikutusta. Opiskelijalla on mahdollisuus saada stipendi tai muu merkittävä palkinto ja lisäksi näyttää oma osaaminen mahdollisille tuleville työnantajille. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet myös viestinnällisen näkyvyyden osalta.

Kilpailuja järjestävät ja tunnustuspalkintoja jakavat TIVIAn yhdistykset:


Finnish Software Testing Qualifications FiSTB ry:n kilpailu

FiSTB ry palkitsee vuosittain parhaan testausaiheisen opinnäytetyön. FiSTB on pitkään tehnyt yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja viime vuonna palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa Testing Assemblyssä 2016.

Pyydämme lähettämään opinnäytetyöt (tiedostomuoto doc, docx tai pdf) osoitteeseen info(at)fistb.fi.

Lisätietoja saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info(at)fistb.fi.


Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry eli Ketky ry:n tunnustuspalkinnot

Ketky Stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ja oivaltavia informaatio- ja viestintäteknologia-alan töitä keskisuomalaisissa oppilaitoksissa, yrityksissä, viranomaisorganisaatioissa ja muissa yhteisöissä sekä samalla osaltaan edistää IT-alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa.

Palkittavat opinnäytetyön tekijät valitaan Keski-Suomessa toimivista IT-opetusta antavista oppilaitoksista tehtyjen esitysten perusteella. Esityksiä voivat tehdä kolme Keski-Suomessa toimivaa korkeakoulua eli Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Ilmasotakoulu sekä toisen asteen koulutusta tarjoava Jyväskylän ammattiopisto.

Tarkemmat tiedot osoitteesta: www.ketky.fi


Tietoturva ry:n kilpailu

Vuoden tietoturvaopinnäytetyö -kilpailun järjestää Tietoturva ry vuosittain yhdessä Tietotekniikan tutkimussäätiön kanssa. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita laatimaan laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Kilpailuun voi osallistua opinnäytetyöllä, joka on varsinainen tietoturvatutkimus tai tietoturvan käyttöä käsittelevä tutkimus. Palkittavaa työtä arvioitaessa huomioidaan työn tietoturvasisältö, uutuusarvo ja käyttökelpoisuus, lisäksi arvosanan tulee lähtökohtaisesti olla kiitettävä tai erittäin hyvä.

Valintaan voi osallistua

  • diplomityöt, pro gradu -tutkielmat ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt
  • kandidaatintutkielmat ja ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt

Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella.

Tarkemmat tiedot osoitteesta: www.tietoturva.fi/toiminta/opinnaeytetyoekilpailu


Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n kilpailu

Tietojenkäsittelytieteen Seura (TKTS) valmistelee vuosittain esityksen, jonka perusteella Tietotekniikan Tutkimussäätiö jakaa palkinnon ansiokkaalle väitöskirjalle. Seura jakaa vuosittain palkinnon myös ansiokkaalle pro gradu -työlle tai vastaavalle loppututkintoon johtavalle opinnäytetyölle. Väitöskirjapalkinto jaetaan kalenterivuosittain ja pro gradu -tutkielmat palkitaan lukuvuosittain. Molemmat palkinnot julkistetaan Tietojenkäsittelytieteen päivillä, jonne voittajat ja mahdolliset kunniamaininnat saaneet kutsutaan pitämään esitelmät töistään. Seura pyytää erillisellä kutsulla ehdokkaita oppilaitoksilta vuoden lopussa pro gradu -palkintoa varten ja alkuvuodesta väitöskirjakilpailua varten.

Lisäksi seura on valinnut ja toimittanut eteenpäin ehdotuksensa vuosittain jaettavan Cor Baayen -palkinnon saajaksi.

Lisätietoja saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: sihteeri(at)tkts.fi.

http://tkts.fi/toiminta