Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Tietoa TIVIAsta

Tietoa TIVIAsta

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n, TIVIAn, tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. Liiton ja jäsenyhdistysten päätoimintamuotoja ovat tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminta. Niiden avulla tarjotaan jäsenkunnalle ajankohtaista tietoa alan kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä.

Erilaiset tapahtumat tarjoavat hyviä tilaisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen, tietojen ja kokemusten vaihtoon sekä yhteyksien luomiseen. Liiton tutkimustoiminnan tehtävänä on hankkia tietoa tietotekniikka-alan kehityksestä tietoteollisuuden ja tietoyhteiskunnan kehittämisen tueksi ja edistämiseksi.

TIVIAn omassa tutkimustoiminnassa keskeisiä aihealueita ovat mm. tietoteollisuuden liiketoiminta, ammatti- ja toimialakuva, koulutustarve, ansiotaso sekä työviihtyvyys.

TIVIA ja sen jäsenyhdistykset tiedottavat toiminnastaan ja palveluistaan verkkosivujen, jäsenlehtien ja alan ammattilehtien välityksellä. TIVIAlla on toimikuntia ja työryhmiä, jotka ovat asiantuntijoista koostuvia toimielimiä. Tietotekniikan tutkimussäätiö rahoittaa projekteja ja myöntää tutkimusapurahoja.

TIVIAn hallinto

Jäsenet ovat henkilöitä tai yhteisöjä (yrityksiä, virastoja, yhdistyksiä jne), jotka kuuluvat TIVIAan jäsenyhdistyksien kautta. TIVIAssa asioita valmistelevat ja päätöksiä tekevät elimet, joiden jäsenet ovat jäsenyhdistyksien suoraan tai välillisesti valitsemia:


Jäsen
   ↓
Jäsenyhdistys
   ↓
(Puheenjohtajakokous, ei sääntömääräinen hallintoelin)
   ↓
Liittokokous
   ↓
(Vaalivaliokunta)
   ↓
Hallitus
   ↓
Työryhmät, Toimisto

Lue lisää...

PIDÄ OSAAMISESI AJAN TASALLA

OSALLISTUMALLA LAATUKOULUTUKSIIMME!