Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Hallinto

Jäsenyhdistykset

TIVIAn jäsenyhdistykset ovat alue-, teema sekä opiskelijayhdistyksiä.

Puheenjohtajakokoukset

Yhdistysten puheenjohtajat kutsutaan koolle suunnittelukokouksiin liittokokoukselle esitettävien asioiden valmisteluun. Kokouksia vuodessa on kaksi, toinen on keväällä ja toinen on syksyllä.

Yhdistyksen puheenjohtajan ollessa estynyt kokoukseen voi osallistua joku muu yhdistyksen hallituksesta/johtokunnasta. Kokousten aikataulu on nähtävissä liiton Jäsenyhdistysinfo-sivulla (vaatii kirjautumisen jäsentunnuksilla).

Liittokokoukset

Liittokokous kutsutaan koolle kaksi kertaa vuodessa, (kts. säännöt).

Kevätliittokokouksessa hyväksytään mm. liittokonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä pitkän tähtäyksen toiminnan suunnittelun lähtökohdat. Syysliittokokouksessa hyväksytään mm. liiton pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma, seuraavan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma sekä valitaan liiton hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja.

Jos jäsenyhdistys haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi liittokokouksessa, on sen tehtävä asiasta hallitukselle kirjallinen esitys. Esitys on toimitettava hallitukselle vähintään 4 viikkoa ennen ilmoitettua kokousta. Kokousten aikataulu on nähtävänä liiton Jäsenyhdistysinfo-sivulla (vaatii kirjautumisen jäsentunnuksilla).

Liittokokousedustajien nimet saat omasta jäsenyhdistyksestäsi.

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta pyytää vuosittain jäsenyhdistyksiltä ehdokkaita Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen jäseniksi. Hallitusjäsenehdokkailta edellytetään ICT-alan ja liiketoiminnan tuntemusta. Vaalivaliokunnan tehtävänä on esityksessään varmistaa hallituksen taustan monipuolisuus käytettävissä olevista ehdokkaista.

Vaalivaliokunnan jäsenet valitsee syysliittokokous.

Vaalivaliokunnan kokoonpano vuonna 2019:

  • Iikka Kupari, Lapty (2017–) puheenjohtaja
  • Ville Availa, Sytyke (2015–)
  • Juhani Juselius, Suomen Internet-yhdistys (2015–)
  • Anne Koskinen-Kannisto, VSTKY (2018–)
  • Juha-Pekka Leskinen, MiitIT (2019–)
  • Jari Mäkijärvi, Sytyke (2018–)
  • Jukka-Pekka Suonikko (2018–)
  • Esa Toivonen, Ketky (2015–)
  • Ilpo Tolvanen, Pitky (2018–)
  • Pipsa Ylä-Mononen, MiitIT (2017–)

Hallitus

TIVIAn hallitukseen kuuluu liittokokouksen valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain, muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain erovuorossa on neljä jäsentä. Jäsenenä voi olla korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta. Hallitusjäsenehdokkailta edellytetään ICT-alan ja liiketoiminnan tuntemusta.

Hallitus

Säännöt

Liitto on maanlaajuinen ja puolueeton tietotekniikan ja sen hyväksikäytön alueella toimivien yhdistysten kattojärjestö.

Säännöt