Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

TIVIA

Missio

TIVIA (ent. Tietotekniikan liitto) on tieto- ja viestintäalan johtava, puolueeton järjestö Suomessa. Liitto toimii sekä henkilö- ja yhteisöjäsentensä yhteenliittymänä että jäsenyhdistystensä kattojärjestönä. Liiton tehtävä on jäsentensä ammatillisen osaamisen ja arvostuksen nostaminen sekä yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden lisääminen.

Visio

TIVIA (ent. Tietotekniikan liitto) on jokaisen tietotekniikan avulla uutta luovan ja tietoteknisestä ympäristöstä vastaavan ammattilaisen ykkösyhteisö ja tietotekniikan tärkein yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Organisaatio = TIVIA + Infuture Oy + Tietotekniikan tutkimussäätiö

TIVIA on puolueeton, valtakunnallinen tieto- ja viestintäalan asiantuntija, jäsenyhdistystensä kattojärjestö. Siihen kuuluu 17 paikallis-, 8 teema- ja 3 opiskelijayhdistystä ja toiminta kattaa koko Suomen. Yhdistyksiin kuuluu yhteensä 10 000 alan ammattilaista sekä noin 400 tietotekniikkaa tuottavaa tai käyttävää yritystä ja yhteisöä.

Infuture Oy:n kautta TIVIA toteuttaa liiketoimintaansa, johon kuuluvat mm. koulutustapahtumien järjestäminen ja kirjojen sekä mm. IT2015-sopimusehtojen myynti.

Tietotekniikan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomea palvelevaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää koulutus- ja neuvontatoimintaa, jonka tavoitteena on taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioonottava tietotekniikan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö. Säätiö jakaa vuosittain Väitöskirjapalkinnon sekä Vuoden Tietotekniikkavaikuttaja ja Vuoden Tietotekniikkatyö -palkinnot sekä avustaa suomalaisten alan tutkijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön.

TIVIAn esittely (PDF)

Kansainvälinen toiminta

IFIP

International Federation for Information Processing (IFIP) on kansainvälinen tietotekniikan yhteisö, joka on perustettu 1960 ensimmäisen kansainvälisen World Computer Congress tapahtuman jälkeen. IFIP on riippumaton, voittoa tavoittelematon kansallisten tietojenkäsittelyliittojen kattojärjestö. Tällä hetkellä IFIP:lla on 56 kansallista jäsenjärjestöä, joilla on yhteensä yli puoli miljoonaa henkilöjäsentä. Järjestön rahoitus koostuu kansallisten liittojen jäsenmaksuista, julkaisuroyaltyista ja alan yritysten antamista avustuksista.

IFIP:n organisaatio koostuu 13 teknisestä komiteasta (TC), jotka jakautuvat yhteensä yli sataan työryhmään (WG). Tekniset komiteat kattavat jatkumon teoreettisista tietotekniikan perusteista aina tietotekniikan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, joihin sisältyvät myös kehitysmaiden tietotekniikan kysymykset. Suomella on edustajat TC10:tä lukuunottamatta kaikissa TC:ssa.

Teknisten komiteoiden ja työryhmien työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Eri maiden asiantuntijat sekä yliopistotutkimuksen että teollisuuden piiristä kohtaavat ja määrittelevät tehtävän työn sisällön. Tehtävä työ näkyy käytännössä kansainvälisten julkaisujen ja konferenssien muodossa. Vuosittain järjestetään noin 80 kansainvälistä tapahtumaa ja julkaistaan noin 30 kirjaa.

Tietotekniikan tutkimussäätiö rahoittaa suomalaisten tutkijoiden osallistumista järjestön toimintaan.

CEPIS

The Council of European Professional Informatics Societies on eurooppalaisten tietotekniikkaliittojen järjestö. Tunnetuimpia CEPISin aktiviteetteja ovat eurooppalainen tietokoneen ajokortti ECDL ja it-ammattilaisten sertifiointiohjelma EUCIP. CEPIS julkaisee myös lehteä UPGRADE ja muutamien jäsenyhteisöjen verkkojulkaisuista muodostuvaa kokonaisuutta UPENET.

IT STAR

IT STAR is a regional Association on information technology in Central, Eastern and Southern Europe.