Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Osaamisyhteisöt ja verkostot

Liittoyhteisön piirissä toimii useita samoista tietotekniikan osa-alueista tai muista yhteisistä teemoista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen muodostamia verkostoja. Osa näistä on organisoitunut valtakunnallisiksi teemayhdistyksiksi, osa toimii vapaamuotoisemmin eri yhdistyksien tai suoraan TIVIAn alaisuudessa osaamisyhteisöinä, verkostoina tai työryhminä.

Nimi    |    Yhdistys    | 

AKVA – Aktiiviset vaikuttajat  |  MiitIT   |  Verkosto haluaa edistää jäsentensä laaja-alaista osaamista ja henkilökohtaista kehittymistä
Digi-tutor-verkosto  |  IT-kouluttajat  |  Verkosto kerää yhteen kuntien tietotekniikan pedagogista tukea antavat henkilöt
Etiikan työryhmä  |  TIVIA  |   IT-alan ammattietiikka
FLOW  |  Sytyke  |  Työn sujuvuus, motivaatio, flow-tila, innostus
ICT Ladies -verkosto  |  MiitIT   |  Pääkaupunkiseudulla vaikuttava ICT-alalla työskentelevien naisten kontaktiverkosto
ICT Ladies -verkosto  |  Pitky  |  Pirkanmaan alueella vaikuttava ICT-alalla työskentelevien naisten kontaktiverkosto
ITU-verkosto  |  MiitIT   |  Ihmistuntemus
KAOS  |  Sytyke  |  Kokonaisarkkitehtuuri
KäytettävyysOSY  | Sytyke  |  Tietoteknisten ratkaisujen käytettävyyden parantaminen
MPP  |  TIVIA  |  Myynnin Pyöreä Pöytä
Nice ICT  | Ketky | Nice ICT kokoaa Keski-Suomen ICT-alalla opiskelevat ja työskentelevät naiset yhteen
PitKyber  |  Pitky  |  Pitkyn tietoturvaverkosto
PM Club Tampere  |  Pitky  |  Projektitoiminnan osaamisen ja arvostuksen kehittäminen Pirkanmaalla
SeniorIT  |  MiitIT  |  Kokeneiden ICT-ammattilaisten kontaktiverkosto
TAITO-verkosto  |  IT-kouluttajat  |  Tieto- ja viestintätekniikalla Ammattikorkeakouluista Innovatiivisia Tulevaisuuden Osaajia
TestausOSY  |  Sytyke  |  Testaaminen
Tietie-verkosto  |  IT-kouluttajat  |  Verkosto kehittää avointa elinikäistä oppimista
Tietohallinto-verkosto  |  MiitIT   |  Operatiivinen tietohallinto
Tietoliikenne-foorumi  |  MiitIT  |  Tietoliikennetoimialan kehityssuunnat
Tietosuojaverkosto  |  Tietoturva  |  Tietosuojaan ja sitä koskeviin kysymyksiin erikoistunut verkosto
Yrittäjyys-verkosto  |  MiitIT   |  Vertaisverkosto yrittäjyydestä kiinnostuneille tai jo yrittäjinä toimiville