Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

TIVIAssa tapahtuu

PIDÄ OSAAMISESI AJAN TASALLA

OSALLISTUMALLA LAATUKOULUTUKSIIMME!