Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

TTL 60-v – Tarinoita vuosien varrelta – Muistelemassa Henry Haglund

TTL-aukeama  ||  Tietokone 8/2013

”Tullessani alalle 60-luvulla näin hyväksi liittyä jäseneksi yhteisöön, jossa oli saman ammattikunnan edustajia erilaisista organisaatioista. Tavoitteenani oli oppia muiden kokemuksista sekä jakaa omia kokemuksiani ja havaintojani tietojärjestelmätyöstä.

Olin jäsen ryhmässä, joka valmisteli Tietokoneyhdistyksen uusiutumisen liittorakenteiseksi Tietojenkäsittelyliitoksi alueyhdistyksineen 1970-luvun alussa. Sittemmin olen ollut mukana HETKY:ssä ja alayhdistyksissä kuten SYTYKE, KäytettävyysOSY, Global Club sekä Tietoliikennefoorumi.

TTL on jäsentänyt toimintaansa vuosien varrella, tekniikan kehittyessä. Alkuvaiheessa esillä olivat systeemityö ja sen menetelmät. Myöhemmin kuvaan tuli tieto- ja viestintätekniikan varaan rakentuvien palveluiden problematiikka, kuten asiakasorientoituneisuus, käytettävyys ja sen jatkeena viimeisimpänä esteettömyysnäkökulma.

Vuosien varrella minut on yllättänyt tieto- ja viestintäteknisen ”työkalupakin” nopea kehitys ja sen tavallaan rajaton kansainvälinen soveltamisala. Välillä kehitys on ollut niin nopeaa, että se on aiheuttanut käytännön ongelmia ihmisille ja organisaatioille, kun teknistyviä toimintaympäristöjä ja palvelukanavia on otettu käyttöön.

Jäsenyys TTL:ssa on antanut minulle paljon hyviä ammattitoveriyhteyksiä, omien ajatusten peilipintaa sekä virallisempiakin organisaatiokontakteja.

Olen nykyään aktiivieläkeläinen ja edelleen TTL:n jäsen. Seuraan tieto- ja viestintätekniikan varaan rakentuvien palveluiden kehittymistä erityisesti esteettömän käytön näkökulmasta. Ohjenuorani on, että tietoyhteiskunnan palveluiden tulee olla kaikkien ulottuvilla. Asia on yhä tärkeämpi nyt, kun palvelukanavat siirtyvät tieto- ja viestintäverkkoihin. Tässä työssä olen edelleen aktiivinen sekä kotimaassa että siihen liittyvässä kansainvälisessä kehittämis- ja standardisointityössä.”

Artikkelilaji: