Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Yrityksille

Edustatko tietoteknisiä tuotteita tai palveluja tuottavaa tai tietoteknisiä ratkaisuja käyttävää yritystä, yhteisöä, yliopistoa, korkeakoulua tai valtion tai kunnan organisaatiota?